Поверителност

Декларация за поверителност

Ние в Gerys.net осъзнаваме значението на поверителността на личните ви данни които споделяте с нас. Тази Декларация за поверителност се отнася за всички продукти и услуги предлагани от нас. Освен това, когато е необходима по-подробна информация относно практиките ни за поверителност, ние публикуваме допълнителни съобщения за поверителност, за да опишем как определени услуги обработват личната Ви информация.

Каква информация събираме и как я използваме

За да ви предоставим пълния си набор от услуги, може да събираме следните видове информация:

- Информация, предоставена от Вас – Когато си регистрирате профил в Gerys.net, пазарувате или използвате друга услуга или промоция на Gerys.net за които се изисква регистрация, ние Ви молим за лична информация (като например вашето име, имейл адрес, адрес и др.). Може да комбинираме информацията, която предоставяте чрез профила си, с информация от други услуги на Gerys.net с цел подобряване на практическата ви работа и повишаване на качеството на услугите ни.За определени услуги може да ви дадем възможност да се откажете от комбинирането на тези данни. Вашата лична информация може да се използва от нас за да комуникираме с Вас за нашите продукти и специални промоции.
- „Бисквитки“ – Когато посещавате Gerys.net ние поставяме на компютъра ви една или повече „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, съдържащи низ от знаци, чрез които еднозначно идентифицираме вашия браузър. Използваме „бисквитките“, за да подобрим качеството на услугите си, включително за съхраняване на предпочитанията на потребителите, съхраняване на лични данни, подобряване на резултатите от търсенето, избора на реклами и проследяването на тенденциите при потребителите, например в начина, по който търсят. Тази информация както и техническа информация от Вашите посещения се записват автоматично от нашите сървъри. Информацията в тези сървърни регистрационни файлове може (но не е задължително) да включва направената от Вас заявка в мрежата, адреса Ви по интернет протокол, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката Ви, както и една или повече „бисквитки“ за еднозначното идентифициране на браузъра Ви.
- Комуникации с потребителите – Когато изпратите до имейл или друг вид съобщение до нас, е възможно ние да ги запазим, за да обработим запитването Ви, да отговорим на исканията Ви и да подобрим нашите услуги.
- Услуги на Gerys.net с партньорски сайтове – Някои от услугите си предлагаме съвместно с други интернет сайтове. Личната информация, която предоставяте на тези сайтове, може да бъде изпратена на Gerys.net с цел осигуряване на услуга. Обработваме тази информация в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Тъй като партньорските сайтове, чрез които се предлагат нашите услуги, може да имат различни практики за поверителност, Ви препоръчваме да прочетете техните декларации за поверителност.
- Притурки – Възможно е Gerys.net да предоставя приложения от трети страни чрез своите услуги. Събираната от Gerys.net информация, когато активирате притурка или друго приложение, се обработва в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Събираната информация от доставчика на приложението или притурката се определя от техните декларации за поверителност.
- Тази Декларация за поверителност се отнася само за услугите на Gerys.net.

Gerys.net обработва лична информация само за целите, описани в тази Декларация за поверителност и/или в допълнителните съобщения за поверителност на конкретни услуги. В допълнение към горепосоченото тези цели включват:
- Предоставяне на нашите услуги, включително показване на персонализирано съдържание и реклами;
- Проверка, проучване и анализ с цел поддържане, защита и подобряване на услугите ни;
- Гарантиране на техническото функциониране на мрежата ни;
- Защита на правата или собствеността на Gerys.net или нашите потребители и
- Разработване на нови продукти и услуги.

Право на избор относно личната информация

Когато започнете да използвате определена услуга, за която се изисква въвеждане на информация като име, адрес, емейл адрес или телефон, трябва да ни предоставите Вашата лична информация или информацията на лице, което изрично Ви е упълномощило. Ако използваме тази информация за цели, различни от тези, за които тя е била събрана, преди това ще поискаме Вашето съгласие.

Ако възнамеряваме да използваме личната информация за цели, различни от описаните в тази Декларация за поверителност и/или в съобщенията за поверителност на съответните услуги, ще ви предложим ефективен начин да откажете подобна употреба за тези други цели. Не събираме и не използваме ‘деликатна’ информация за цели, различни от описаните в настоящата Декларация за поверителност и/или в допълнителните съобщения за поверителност на съответните услуги, освен ако не сме получили предварителното Ви съгласие.

Повечето браузъри предварително са настроени да приемат „бисквитки“, но можете да пренастроите своя браузър така, че да ги отказва изобщо или да показва съобщение, когато до него е изпратена „бисквитка“. Ако „бисквитките“ са деактивирани обаче, някои функции и услуги на Gerys.net няма работят правилно. Можете да откажете да предоставите лична информация на която и да е от услугите ни. В този случай обаче Gerys.net може да не е в състояние да ви осигури съответните услуги.

Споделяне на информацията

С други фирми или външни лица Gerys.net споделя лична информация само в следните случаи:

- Имаме Вашето съгласие за това. За споделянето на всяка деликатна лична информация е необходимо да ни дадете изричното си съгласие.
- Тази информация предоставяме на своите дъщерни дружества, партньорски организации или други доверени фирми или лица, които я обработват от наше име. Задължаваме тези трети страни да приемат да обработват личната информация съгласно нашите указания и в съответствие с настоящата Декларация, както и с всички други приложими мерки за поверителност и сигурност.
- Имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването на такава информация е необходимо за (a) спазване на приложимо законодателство, наредба, законов ред или влязло в сила държавно изискване; (б) прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на техни потенциални нарушения; (в) разкриване, предотвратяване или разрешаване по друг начин на измама, технически проблем или такъв, свързан със сигурността; или (г) предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или сигурността на Google, нейните потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

Ако Gerys.net стане предмет на сливане, придобиване или друга форма на продажба на част или на всички нейни активи, ще гарантираме поверителността на личната информация, включена в тези транзакции, и ще дадем предизвестие, преди личната информация да бъде прехвърлена и да стане предмет на различна декларация за поверителност.

Възможно е да споделяме с трети страни определени части обобщена, нелична информация, като например броя потребители, които са търсили определена дума, или броя потребители, кликнали върху конкретна реклама. Тази информация не Ви идентифицира лично.

Защита на информацията

Ние предприемаме съответните мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп или неупълномощено изменение, разкриване или унищожаване на данни. Те включват вътрешни проверки на практиките ни за събиране, съхранение и обработка на данни и на мерките за тяхната защита, както и физическите мерки за сигурност с цел предотвратяването на неупълномощен достъп до системите, в които съхраняваме лични данни.

Достъпът до личната информация е ограничен до нас и тази информация ни е необходима за привеждането в действие, развитието или подобряването на услугите ни.Ние сме обвързани със задължения за спазване на поверителността и подлежим на дисциплинарни мерки, включително наказателно преследване, в случай че не изпълняваме тези свои задължения.

Цялост на данните

Gerys.net обработва личната информация само за целите, за които тя е била събрана, и съгласно тази Декларация за поверителност и/или приложимите съобщения за поверителност на съответните услуги. Ние преразглеждаме практиките си за събиране, съхранение и обработка на данните, за да гарантираме, че събираме, съхраняваме и обработваме само тази лична информация, която ни е необходима за предоставяне или подобряване на услугите ни или за другояче разрешеното според настоящата Декларация. Предприемаме основателни мерки, за да гарантираме, че личната информация, която обработваме, е точна, пълна и актуална, но разчитаме на нашите потребители при необходимост да актуализират или коригират личната си информация.

Може да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се или систематични, изискват прекомерни технически усилия, застрашават поверителността на други лица или са крайно непрактични , или за които достъпът не е наложителен по други причини. За някои от услугите ни съществуват различни процедури за достъп, коригиране или изтриване на личната информация на потребителите. Подробности за тези процедури предоставяме в конкретните съобщения за поверителност или в разделите с често задавани въпроси за съответните услуги. Ние осъзнаваме нашата отговорност за защита на информацията.

Изпълнение

Gerys.net редовно проверява спазването от своя страна на тази Декларация за поверителност. Ако имате въпроси или притеснения във връзка с нея или относно начина, по който ние обработваме личната информация, приканваме Ви да се свържете с нас от този уебсайт.

Когато получи официална жалба в писмен вид на marchel.yameliev@gmail.com, правилото на Gerys.net да се свърже със съответния потребител във връзка с неговите притеснения. За разрешаването на жалби, отнасящи се до прехвърлянето на лична информация, които не могат да бъдат разрешени между Gerys.net и съответното лице, ние ще сътрудничим на съответните регулативни органи, в това число местните органи за защита на данните.

Промени в тази Декларация за поверителност

Моля, обърнете внимание, че настоящата Декларация за поверителност може да се променя периодично. Ние няма да ограничим правата Ви според тази Декларация без вашето изрично съгласие и очакваме повечето от тези промени да са незначителни. Въпреки това на тази страница ще публикуваме всички промени в Декларацията за поверителност. Ако те са значителни, ще използваме още по-явен начин на известяване, (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги).